Dokumenty w przygotowaniu

Nie jesteś prawnikiem więc możesz pisać dowolnym językiem, w dowolnej formie i składni. Poniższe wzory dały efekt w mojej sprawie. I w ten sposób są sprawdzone.
MOŻESZ JE DOWOLNIE MODYFIKOWAĆ DOSTOSOWUJĄC DO TWOICH POTRZEB CZY SYTUACJI.

Edytowalne wzory dokumentów do pobrania:

I. Do Pracodawcy:


 1. Żądanie zapłaty zaległej części wynagrodzenia - WZÓR.

 2. Żądanie wydania dokumentacji pracowniczej - WZÓR.

II. Do Sądu Pracy:


 1. Pozew do Sądu Pracy.

 2. Prośba o przyspieszenie terminu rozpatrzenia sprawy - WZÓR.

 3. Prośba o zabezpieczenie, przerwanie terminu przedawnienia. - BRAK WZORU - Jeśli masz taki wniosek prześlij go do mnie. -
  Jeśli nie zawarłeś/aś takiej prośby w pozwie, to nic straconego. Prawdopodobnie w myśl przepisów i tak on się przerwie z mocy prawa:
  Art. 295. [Przerwanie biegu przedawnienia] § 1.
  Bieg przedawnienia przerywa się: 1)
  przez każdą czynność przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

 4. Pozew o wydanie dokumentacji pracowniczej

 5. Rezygnacja z Mediacji - WZÓR.