Mediacje - skierowanie do mediacji przez Sąd Pracy.

Bardzo często Sąd Pracy kieruje strony na mediacje. Trzeba się zastanowić jakie korzyści z mediacji mają strony wliczając Sąd Pracy.
Otóż:

Korzyści z mediacji dla Sądu Pracy:
 1. Przedłużenie terminu na wyznaczenie rozprawy. Sąd Pracy tak robi gdyż ma, przynajmniej oficjalnie, zbyt małe moce przerobowe,
 2. Istnieje szansa, że strony się dogadają dzięki czemu Sąd zakończy sprawę zanim ona się rozpocznie,
Korzyści z mediacji dla Pracodawcy:
 1. Odwleczenie konieczności zapłaty,
 2. Zniechęcenie Powoda do dochodzenia sprawiedliwości,
 3. Ukazanie ewentualnym innym chętnym Pracownikom braku sensu w zakładaniu spraw do Sądu z uwagi na konieczność wielomiesięcznego oczekiwania na orzeczenie,
 4. Rozmycie odpowiedzialności konkretnych pracowników Spółki za niewypłacenie prawidłowego wynagrodzenia,
 5. W przypadku Spółki Skarbu Państwa - Zamiany odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej Spółki na jej brak,
 6. W przypadku Spółki Skarbu Państwa - Brak odpowiedzialności Rady Nadzorczej/Zarządu/Prezesa/Dyrektorów/Kierowników za niekorzystne zarządzanie Spółką,
 7. W przypadku Spółki Skarbu Państwa - Obniżenie kwoty zadośćuczynienia do czego zobowiązuje ich Ustawa o finansach publicznych,
Korzyści z mediacji dla Mediatora:
 1. Praca,
 2. Kasa i to niezła,
 3. Mogą poczuć się ważni,
Korzyści z mediacji dla Pracownika:
 1. W mojej osobistej opinii - BRAK.
  Proponuję poczytać w internecie opinie ludzi, którzy brali udział w mediacjach. Opisują drogę przez mękę, częściową likwidację możliwości obrony, namawianie do zgody z oponentem (na siłę), niepozytywne opinie Centrum Mediacji tylko dlatego że nie zgodzili się z wizją Mediatora itd. WIELE ZAGROŻEŃ.
  POCZYTAJ I SAM/A WYCIĄGNIJ WNIOSKI !!!
  Masz prawo odmówić mediacji bez konsekwencji prawnych.