Jeżeli nie będziesz mógł/a wypełnić czy zapisać danych w jakimś dniu koniecznie poinformuj mnie o tym e-mailem.

Podstawowa zasada: wypełniaj dokładnie i precyzyjnie, bo to są dane !!!

Dodaj sobie skrót do strony w telefonie (będzie Ci wygodniej). Jak to zrobić:
     1. Wejdź na stronę główną,
     2. W prawym górnym rogu przeglądarki kliknij trzy kropki,
     3. Kliknij z listy "Dodaj do ekranu głównego"

Jak używać kalkulatora wynagrodzeń:

Wypełnij sekcję „Informacje o wynagrodzeniu” kalkulatora wynagrodzeń.

Jeżeli nie znasz tych danych zajrzyj do regulaminu wynagrodzeń i regulaminu pracy (Pracodawca musi Ci je udostępnić). Jeśli nadal nie wiesz zgłoś się do działu kadr, tam na pewno dokładnie wiedzą i MUSZĄ Ci powiedzieć i wyjaśnić.

Wpisywanie danych dnia do kalkulatora wynagrodzeń:

Potrzebujesz mieć papierowy grafik pracy wygenerowany przed rozpoczęciem miesiąca pracy (ŻADNE APLIKACJE).

 1. Po zalogowaniu wybierz interesujący Cię miesiąc (przygotowany przez admina)
 2. Kliknij niebieski kwadracik z napisem „E” przy interesującym Cię dniu
 3. W sekcji „Grafik” przepisz przydzielone godziny pracy z grafika uprzednio wybierając rodzaj „Służba”
 4. Podpowiedź: Grafik to świętość więc nic w nim nie modyfikuj, przepisz tak jak jest.
 5. Kliknij „Zapisz”
 6. Przepisz resztę dni
 7. PAMIETAJ: Grafik jest NIEZMIENIALNY w kontekście przydzielonych godzin i dni. Jeśli Pracodawca zmieni Ci godziny lub dni pracy w postaci grafika w najlepszym przypadku popełnia wykroczenie. Może jedynie zamienić Ci dni i godziny do FAKTYCZNEGO przepracowania, a sposób zamiany jest określony w REGULAMINIE !!!

Po przepracowaniu dnia:

 1. Kliknij niebieski kwadracik z napisem „E” przy interesującym Cię dniu
 2. W sekcji „Godziny faktycznie przepracowane” wybierz z listy rodzaj „Służba”
 3. W sekcji „Godziny faktycznie przepracowane” wpisz godziny faktycznie przepracowane
 4. Podpowiedź: Godziny faktycznie przepracowane, które wpisujesz muszą się zgadzać z wpisami w karcie drogowej
 5. W rubryce "Informacje" zapisz krótko co się wydażyło tego dnia co może mieć wpływ na Twoje wynagrodzenie. Na zaś.
 6. Kliknij „Zapisz”.

NARAZIE GOTOWE

Po zakończeniu miesiąca i wypełnieniu wszystkich dni:

Po otrzymaniu paska wynagrodzenia wypełnij sekcję „Kwoty z paska wynagrodzeń z rubryki NALICZENIA” kalkulatora wynagrodzeń (przepisz kwoty w odpowiednie miejsca – nie śpiesz się, dokładność to podstawa).

Po wypełnieniu wszystkich sekcji kalkulatora wynagrodzeń:

 1. Uaktywni się przycisk „Przelicz”. Po naciśnięciu kalkulator wynagrodzeń przeliczy Twoje godziny przydzielone, przepracowane, nadgodziny 50 i 100, nadgodziny średniotygodniowe oraz wynagrodzenie. Pojawi się dodatkowa, odpowiednia tabela.
 2. Uaktywni się przycisk „Szczegółowy raport”. Jeśli jest różnica w otrzymanym przez Ciebie wynagrodzeniu a wyliczeniem kalkulatora wynagrodzeń możesz go kliknąć. Otrzymasz szczegółowe wyliczenie na podstawie którego możesz ubiegać się o zwrot niewypłaconej części wynagrodzenia od Pracodawcy. To wyliczenie jest konieczne, aby udowodnić Pracodawcy, Państwowej Inspekcji Pracy lub Sądowi (w zależności od potrzeb) różnicę w wynagrodzeniu.